Scroll down

Izgradnja plinovoda

REKONSTRUKCIJA PLINSKE MREŽE VTP VOLOVČICA

INVESTITOR: Gradska plinara Zagreb d.o.o. OBJEKT: REKONSTRUKCIJA PLINSKE MREŽE VTP VOLOVČICA

UPP TERMINAL – LNG OMIŠALJ

INVESTITOR: LNG Hrvatska d.o.o. OBJEKT: UPP TERMINAL – LNG OMIŠALJ

Izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800/100 po sistemu ”ključ u ruke”

INVESTITOR: PLINACRO d.o.o. Zagreb OBJEKT: Magistralni plinovod Zlobin-Omišalj DN 800/100

VISOKOTLAČNI PLINOVOD LONČAREVA DN500

INVESTITOR: Gradska plinara Zagreb d.o.o. OBJEKT: Visokotlačni plinovod Lončareva DN500