Scroll down

Projekti

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.a skupine – rekonstrukcija produktovoda u izravni plinovod PČ Slobodnica – granica s BiH

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.a skupine – rekonstrukcija produktovoda u izravni plinovod PČ Slobodnica – granica s BiH
IMG_5762
IMG_5779

INVESTITOR: FEROMIHIN d.o.o.

OBJEKT: IZRAVNI PLINOVOD 16“ (DN 400) ZA RAFINERIJU NAFTE BROD

01.