Scroll down

Izgradnja industrijskih postrojenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.a skupine – rekonstrukcija produktovoda u izravni plinovod PČ Slobodnica – granica s BiH

INVESTITOR: FEROMIHIN d.o.o. OBJEKT: IZRAVNI PLINOVOD 16“ (DN 400) ZA RAFINERIJU NAFTE BROD

Izgradnja spremnika TK-6304

INVESTITOR: JANAF d.d. OBJEKT: Izgradnja spremnika TK-6304

MODERNIZACIJA UPRAVLJAČKOG SUSTAVA, MJERNOG SUSTAVA I MANIPULATIVNIH CJEVOVODA NA TERMINALU SISAK

INVESTITOR: Siemens d.d. OBJEKT: Modernizacija upravljačkog sustava, mjernog sustava i manipulativnih cjevovoda na Terminalu Sisak

Izgradnja temelja spremnika i građevinske infrastrukture na spremnicima A-1513, A-1515 i AA 1517

INVESTITOR: JANAF d.d. Zagreb OBJEKT: Građevinski radovi na izgradnji temelja spremnika i građevinske infrastrukture na spremnicima A-1513, A-1515 i AA 1517

POSTROJENJE 336 LUKA SRŠĆICA

INVESTITOR: INA d.d. OBJEKT: Izrada izvedbenih projekata, isporuka materijala i opreme te usluge izvođenja radova u luci Sršćica po principu „ključ u ruke“

AMINSKA JEDINICA INA

INVESTITOR: INA d.d. OBJEKT: Aminska jedinica INA