Scroll down

Izgradnja vodovoda

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NORŠIĆ SELO – JARUŠJE

INVESTITOR: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb OBJEKT: VODOOPSKRBNI SUSTAV NORŠIĆ SELO – JARUŠJE

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja

INVESTITOR: KOMUNALIJE d.o.o. Novalja OBJEKT: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

INVESTITOR: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić OBJEKT: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

GRAĐENJE SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA LIŠANSKO POLJE

INVESTITOR: Zadarska županija OBJEKT: Sustav javnog navodnjavanja Lišansko polje

BAŠTICA-II FAZA (SMILČIĆ)

INVESTITOR: Zadarska Županija OBJEKT: baštica-II. faza (Smilčić)

IZGRADNJA TRANSPORTNOG CJEVOVODA NA DIONICI STINICA – BAČVICE NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK

INVESTITOR: Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj OBJEKT: Izgradnja transportnog cjevovoda na dionici Stinica – Bačvice na vodoopskrbnom sustavu vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak